AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

.


 

Avalik konkurss V Mulgi peo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks

Teade jäätmeveo muudatuste kohta Abja vallas

Abja valla pensionäride jõulupidu

Õnnesoovid Toomas Hendrik Ilvesele ja Ieva Ilvesele

Tasuta õigusabi Viljandis

Lumetõrjetööd Abja valla teedel