AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
Abja Kultuurimaja
Abja Raamatukogu
Kamara Raamatukogu
Muuseum
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

KULTUUR

Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitsemeti tellimusel koostati Eesti väikelinnade identiteedi projekt, mille koosseisus määratleti ka Abja-Paluoja linnaehituslikult väärtuslikud alad - miljööväärtuslikud alad. Miljööväärtuslikud alad aitavad säilitada linnaehituslikku omapära ja linna identiteeti.

Vaata Abja-Paluoja linnaehituslikud väärtused


KULTUURIÜRITUSTE KAVA

Täpsemat infot kultuurimaja kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee