AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
Abja Kultuurimaja
Abja Raamatukogu
Kamara Raamatukogu
Muuseum
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Muuseum

Abja Muuseum paikneb Abja-Paluoja linnas Posti tn 3 teisel korrusel.

Abja valla muuseum tegutseb alates 1999.aastast.
Muuseum kajastab valla rahva minevikku ja tänapäeva.
Alalises ekspositsioonis on stendid ja vitriinid - muinasaeg, mulgid, kultuurielu, haridus, postiteenistus, tuletõrje, lasteaed, sport, haigla, raamatukogu, teedevalitsus, linavabrik, piimatööstus, mõisad jt.
2-4 korda aastas pannakse välja lühemaajalised näitused seoses tähtpäevadega ja aktuaalsete teemadega.
Muuseumis on näitused kasutusel olnud tööriistadest, tarbeesemetest, õpikutest ja mitmesugustest dokumentidest.

Avatud kokkuleppel.

Kontakt Abja Muuseumi Sõprade Selts

Rein Mägi 52 35 102