AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
Sümboolika
Ajalugu
Vajalikud telefoninumbrid
Külad
In English
Rahvastik
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Sümboolika

 

Abja valla vapp ja lipp

Abja Valla vapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapi kirjeldus
Rohelise vapikilbi jaotab kaheks vasakult langev hõbedane kaldpalk (Bend Sinister), millel asetseb kolm sinist linaõit. Õied moodustuvad viiest sinisest kroonlehest ja viiest rohelisest tupplehest ning hõbedasest südamikust.

Vapi elementide põhjendus
Sinised õied viitavad linakasvatusele ja linatöötlemisele, kui abjakate traditsioonilistele tegevusaladele ja jõukuseallikale. Kaldpalk sümboliseerib kaitstust, roheline kilbivärv ürgset loodust.

Abja Valla lipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipu kirjeldus ja põhjendus
Valla lipp on ruudukujuline vapilipp.
Kandelipu normaalsuurus on 105 X 105 cm

Vapi ja lipu värvid Pantone värviskaala järgi:

abjarohe


Pantone: 3415

Abja sinine
Pantone: Process Blue

Abja valla põhimääruses §5 on sätestatud "Vapi ja lipu kasutamise kord" järgmiselt:

1. Värvides ja värvideta (must-valget) vappi võib kasutada vallavolikogu, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste dokumentidel, pitsatitel, siltides, trükistel, suveniiridel jne ning panna üles ruumides ja avalikes kohtades.
2. Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on kilbiga vapp ja äärel kasutaja nimi. Vallavalitsuse pitsati läbimõõt on 4 cm.
3. Abja valla lipp heisatakse vallavalitsuse hoone juures asuvasse lipumasti, suhtlemisel teiste omavalitsustega, samuti muudel avalikel üritustel. Lipu heiskamisel koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, linna või valla lipuga, asub Abja valla lipp lippude poolt vaadatuna vasakul teise riigi või Eesti riigilipust.
4. Abja valla lipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega vallale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-alal. Teistele isikutele on sellekohased otsused või korraldused üksnes soovitusliku iseloomuga.
5. Käesolevas paragrahvis loetlemata juhtudel toimub vapi kasutamine vallavalitsuse loal.