AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
Sümboolika
Ajalugu
Vajalikud telefoninumbrid
Külad
In English
Rahvastik
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Vajalikud telefoninumbrid
112

Hädaabi - kiirabi, päästeamet, politsei

435 4780

Abja Vallavalitsus

436 0112

Viljandi Päästeteenistus Abja Tugikomando

433 3201

Abja Kiirabi

435 5505

Abja Haigla

434 7089

Abja Õpilaskodu

434 1110

Abja Politsei

 

 

 435 4644

Tööturuameti Viljandi osakond

52 97 845

Loomaarst

51 43 673

Erametsanõunik

436 0122

OÜ Abja Elamu

436 0055

Abja Kultuurimaja

435 4170

Abja Lasteaed

436 0111

Abja Gümnaasium

436 1056

Abja Muusikakool

436 0166

Abja Raamatukogu

436 4295

Kamara Raamatukogu

56 608 481

Abja kalmistuvaht

55 993 824

Penuja kalmistuvaht

433 0535

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Viljandi osakond

435 0585

Tartu Pensioniameti Viljandi osakond