AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

Päevakeskuse juhataja - sotsiaaltöötaja Mari Saarela
Tel:  435 4785, 436 4405
Mob: 52 10 315
E-mail: mari[ät]abja.ee

Sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Maie Bratka
Tel: 435 4786
Mob: 5118695
E-mail: maie[ät]abja.ee

 Sotsiaalhoolekande alased toimingud Abja vallas
* Toimetulekutoetus - toetust saab vormistada iga kuu 20 kuupäevani sotsiaaltöötaja juures
* Toetus avalduse alusel - otsuse toetuse saamise/mittesaamise kohta teeb vallavalitsuse alatine sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
* Eestkoste vormistamine
* Hooldajatoetuse ja hooldaja määramine
* Hooldekodusse paigutamine. Abi hooldekodusse paigutamise dokumentatsiooni ajamisel
* Ravikindlustuseta hõlmamata isikute raviteenuse korraldamine
* Abi puuetega inimeste puude taotlemise vormistamisel
* Abi pensioni dokumentide vormistamisel ja vajadusel ka viimisel Tartu Pensioniameti Viljandi osakonda
* Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne
* Laste hoolekanne

Dokumendid:
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas 

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Abja vallas

Hooldekodusse suunamise kord Abja vallas

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord Abja vallas

Abja valla alaealiste komisjon

Taotluste blanketid:
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Avaldus 18 ja vanema inimese hooldajatoetuse taotlemiseks

Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks 
Sotsiaaltoetuse taotlus
Toimetulekutoetuse arvestuskaart  1 leht 2 leht
Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed  I osa - isikuandmed
                                                                            II osa - andmed vara kohta

Kasulikud lingid
Sotsiaalkindlustusamet

Tervisekaitseinspektsioon

S-veeb:Riikliku sotsiaalregistri aruanded

Sotsiaalministeerium

Eakate poliitika komisjoni ajaleht Elukaar

Eesti Haigekassa

Lastekaitse Liit

Meditsiiniuudised