AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla

 

    

Aadress:
Järve tn 1
69403 Abja-Paluoja
tel. 43 55 505
e-mail:
abjahaigla[ät]hot.ee
Juhataja Maimu Paumere

   
Pilte Abja Haiglast
 

SA Abja Haigla

 

SA Abja Haigla on õendushaigla. Asume Abja-Paluoja linna keskel, pargi kõrval, bussijaama läheduses. Abjat läbib vilka liiklusega Valga-Uulu maantee, mis loob hea võimaluse omaste külastamiseks aastaringselt. Haiglal on kaks osakonda – statsionaarse õendusabi osakond (15 voodit) ja tasulise hoolduse osakond (nn hooldekodu 30 voodit).

 

Teenused

  • Õendusabiteenus

Osutame iseseisvat statsionaarset õendusabi ja ambulatoorse õendusabi teenusena koduõendusteenust kooskõlas Eesti Haigekassa lepinguga.

 

Iseseisev statsionaarne õendusabi statsionaaris ööpäevaringselt osutatavad õendusabi teenused, mida osutatakse  kroonilist haigust põdeva, ägeda haiguse paranemisperioodis oleva  või piiratud funktsionaalse  võimekusega  patsiendi raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivsemaks toimetulekuks, kui kodustes tingimustes toimetulek ei ole halvenenud tervisliku seisundi tõttu võimalik. Haiglas töötab massöör. Teenusele suunaja on perearst või suunava haigla raviarst/eriarst. Statsionaarse õendusabi teenuse eest tasub haigekassa 85 % ja patsient 15% vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale. Esimese 10 päeva eest lisandub voodipäeva tasu 2.50 eurot/päev (seega maksimaalselt 25 eurot).  Meie teeninduspiirkond on Abja vald, Halliste vald, Karksi vald ja Mõisaküla linn. Ravi pikkus sõltub ravivajadusest ja patsiendi tervislikust seisust.

 

Koduõendusteenus - teenuste kogum, mida osutatakse koduõe poolt ägeda haiguse paranemisperioodis oleva, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks (perearsti ettekirjutusel) ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas või koduse hospiitsteenusena. Teenus on mõeldud nendele abivajajatele, kes mingil põhjusel ei ole võimelised ise käima meditsiiniasutuses  õendusabi saamas. Koduõendusteenus on patsiendile tasuta. Perearsti korraldusel ja Teiega kokkulepitult tuleb koduõde Teie juurde koju ja viib läbi vajalikud meditsiinilised toimingud. Koduõendusteenust osutame Abja, Halliste ja Karksi vallas ning Mõisaküla linnas, töötab kaks koduõde.

  

  • Tasuline hoolekandeteenus

Tänapäeva arenenud maailmas on aeg, kus mineviku perekeskses talukultuuris oma haiged ja eakad pereliikmed tagakambris lõpuni põetati, möödanikku saamas. Üha kiireneva elutempo juures on muretu ja mugav usaldada oma eakas pereliige meie hoolde. Siin on hea suhelda eakaaslastega, on kindlustatud ööpäevaringne järelevalve ning hoolitsus. Anname oma parima üldhooldusteenuse  pakkumiseks hooldust vajavatele inimestele. Meie töötajate eesmärk on luua oma tööga kodu- ja turvatunne kõigile siia elama asunud inimestele. Võimaluse piirides püüame klientide erinevaid soove arvestades luua igaühele just temale sobivad tingimused.  

Meie klientide tervist jälgivad kogenud meditsiiniõed, perearstid, igapäevatoimetuste juures on abiks lahked hooldajad. Kokad valmistavad maitsvat toitu. Meil puuduvad külastusajad, sest külalised on meile alati oodatud.

Asutuse tegevuse eesmärgiks on luua eakatele ja puuetega inimestele võimalus elada inimväärset ja turvalist elu hoolekandeasutuses ning toetada, soodustada ja säilitada klientide elulist tegevusvõimet niipalju kui võimalik. Meie sooviks on luua usaldusväärne ja toetav suhe nii kliendi kui kliendi perekonnaga.

Osutame nii üldhooldusteenust kui hooldus-põetusteenust. Teenuse eest tasutakse vastavalt sõlmitud lepingule. Hooldusteenuse hind sõltub kliendi hooldusvajadusest. Hinnale lisandub perearsti/eriarsti poolt määratud retseptiravimite maksumus. 

Pakume:

·        Majutus (tubades televiisor) ja toitlustus 3+1  x päevas, vajadusel dieettoit

·        Abistame esmatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud,  juukselõikus, habemeajamine, jalutamine jms

·        Pesuteenus

  • Med.teenindamine - õde,  perearst, vajadusel erialaarstid.  Voodihaigetele lamatiste ravi ja ennetamine, massaaž, arsti poolt määratud ravimite manustamine

·        Vastavalt vajadusele varustame kliente tehniliste abivahenditega (käimistoed, tugiraamid, ratastoolid jms). Klientide kasutuses on mugavad hooldusvoodid.

·        Ravimitega varustamine, ravimite toomine apteegist

·        Transport eriarstide juurde

Meile tulles palume kaasa võtta:

• Isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
• Pensionitunnistus
• Med. dokumentatsioon ( perearsti tõend/väljavõte, määratud ravimid, arstliku ekspertiisi otsus invaliidsuse tuvastamiseks ja puude raskusastme määramiseks jm)

Kontakt:

Juhataja:   Maimu Paumere  435 5505;  553 1600

Õendusjuht: Eve Saar 522 0589
Vanemõde:   Ingrid Kõiv   552 7631
Raamatupidaja:   Anne-Reet Mõts   435 5508
Valveõde, üldinfo:   435 5507
e-post: abjahaigla hot.ee

SA Abja Haigla
Järve t 1, Abja-Paluoja
Viljandimaa 69403

SA Abja Haigla nõukogu liikmed on Piret Erg, Andres Räägel ja Jaan Kivioja.

 Abja Vallavolikogu 29.04.2002 määrus nr 9 "Sihtasutuse Abja Haigla asutamine"

SA Abja Haigla põhikiri

SA Abja Haigla arengukava 2009-2015

SA Abja Haigla funktsionaalse arengukava I etapp

SA Abja Haigla kodukord

SA Abja Haigla kliendi õigused ja kohustused

SA Abja Haigla statsionaarse õendusabi osakonna patsiendiinfo

SA Abja Haigla statsionaarse õendusabi plaanilise ravijärjekorra pidamise kord

SA Abja Haigla koduõendusteenuse osutamisel plaanilise ravijärjekorra pidamise kord

SA Abja Haigla kaebuste lahendamise kord

SA Abja Haigla kaebuste ja ettepanekute leht