AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
Kalmistud
Abja Elamu OÜ
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja Elamu OÜ

Aadress Pärnu mnt 8, 69403 Abja-Paluoja
Telefon 43 60 122
E-mail  abja.elamu[ät]mail.ee
Koduleht: abjaelamu.ee
Juhataja Peeter Mõttus
               Telefon 56956063

Abja Elamu OÜ on asutatud 10.aprill 1999.a. ME Kaja ja Abja-Paluoja linnaasutuse Paluoja ühinemisel.
Abja Elamu OÜ on 100% Abja valla osalusega äriettevõte, mida juhib põhikirja alusel 3-liikmeline juhatus.
Juhatuse kooseis: Peeter Mõttus, Rein Kalm ja Liisi Rääbus.


Abja Elamu OÜ tegevusalad:
- soojusenergia tootmine ja müük litsentsi mittenõudvas ulatuses;
- veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste müük;
- teised kommunaalmajanduslikud teenused ja hooldustööd;
- heakorratööde teostamine;
- kommunikatsioonide rajamine ja korrashoid;
- elamute haldamine;
- kalmistute haldamine;
- tänavavalgustuse korraldamine;
- teede ja tänavate korrashoid;

Teenuste hinnakiri Abja Elamu OÜ koudulehelt