AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Ametijuhendid

Vallasekretäri ametijuhend 

Majandusnõuniku ametijuhend

Sekretär-asjaajaja ametijuhend

Finantsala juhataja ametijuhend

Raamatupidaja ametijuhend

Maakorraldaja ametijuhend

Sotsiaal- ja noorsootöö spetsialisti ametijuhend

 

Abja Gümnaasiumi direktori ametijuhend

Abja Kultuurimaja juhataja ametijuhend

Abja Lasteaia juhataja ametijuhend

Abja Raamatukogu juhataja ametijuhend

Abja Muusikakooli direktori ametijuhend

Abja valla sporditöö korraldaja ametijuhend

Kamara raamatukogu ja noortetoa juhataja ametijuhend

Infotoa juhataja ametijuhend

Päevakeskuse juhataja - sotsiaaltöötaja ametijuhend

Kamara noortetoa juhendaja ametijuhend

Abja vallamaja koristaja-majahoidja ametijuhend

Abja Noortekeskuse koristaja-majahoidja ja Abja Muuseumi ruumide koristaja ametijuhend

Abja kalmistuvahi ametijuhend

Penuja kalmistuvahi ametijuhend