AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Teenistujad
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Teenistujad

Abja Vallavalitsuse teenistujate struktuur

Teenistuskohtade koosseis

Teenistujate palgajuhend

 

Vallavanem Peeter Rahnel
435 4781;  56613433
peeter[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: ajalugu

 

Vallasekretär Milja Janson
435 4788
milja[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: õigusteadus
Ametijuhend

Finantsala juhataja Külli Mõttus
435 4790
kylli[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine
Ametijuhend

Majandusnõunik Arvi Meidla
435 4793; 523 8596
arvi[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: mehhaanika insener
Ametijuhend

Sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Maie Bratka
435 4786; 511 8695
maie[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ametijuhend

Maakorraldaja Lauri Sepp
435 4784
lauri[ät]abja.ee
Haridustase: kesk
Ametijuhend

Raamatupidaja Eda Misjuk
435 4782
eda[ät]abja.ee
Haridustase:kesk-eri
Eriala: lasteaia kasvataja
Ametijuhend

Sekretär-asjaajaja (teenistussuhe peatatud)
435 4780
elo[ät]abja.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: klassiõpetaja
Ametijuhend