AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Teenistujad

Abja Vallavalitsuse teenistujate struktuur

Teenistuskohtade koosseis

Teenistujate palgajuhend

 

Vallavanem Peeter Rahnel
435 4781;  56613433
peeter[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: ajalugu

 

Vallasekretär Milja Janson
435 4788
milja[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: õigusteadus
Ametijuhend

Finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
435 4790
kylli[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine
Ametijuhend

Abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
435 4793; 523 8596
arvi[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: mehhaanika insener
Ametijuhend

Sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Maie Bratka
435 4786; 511 8695
maie[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ametijuhend

Vanemraamatupidaja Eda Misjuk
435 4782
eda[ät]mulgivald.ee
Haridustase:kesk-eri
Eriala: lasteaia kasvataja
Ametijuhend

Sekretär Elo Saar
435 4780
elo[ät]mulgivald.ee
Haridustase: kõrgem
Eriala: klassiõpetaja
Ametijuhend