AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
Abja valla asutused ja ettevõtted
MTÜ-d ja seltsid
Abja-Paluoja Postkontor
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

MTÜ-d ja seltsid

MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA Pärnu mnt 30a 69403 Abja-Paluoja

MTÜ Abja Koolituskeskus Veski 1, 69403 Abja-Paluoja

MTÜ Abja Kultuurisepad Pärnu mnt 28, 69403 Abja-Paluoja

MTÜ Abja Kaugtöökeskus kaugtoo[ät]gmail.com, 51 32 063

MTÜ MULGI UKUVAKK  käsitöö Kooli tn 2, 69402 Abja-Paluoja

MTÜ Abja Naisselts "T.E.L.U." Pärnu mnt 28, 69403 Abja-Paluoja

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja

MTÜ Abja Spordiklubi Abja tee 15, 69402 Abja-Paluoja

MTÜ Mulgi Spordiselts Luha talu, Abjaku küla, Abja vald

MTÜ Abja Jahiselts Kase talu, Kamara küla, 69304 Abja vald

EKNK Abja-Paluoja kogudus Jaama 15, 69403 Abja-Paluoja

MTÜ AbjaMoto Põlde küla, 69404 Abja vald

MTÜ Accordion Music Group Kooli tn 3-7, 69402 Abja-Paluoja

MTÜ Kodukuru Sukahärma Märdi talu, Veskimäe küla, 69409 Abja vald

MTÜ Siirius Oru 1-10, 69403 Abja-Paluoja

Abja Talupidajate Selts Abja-Vanamõisa küla, 69404 Abja vald

Abja-Paluoja Tulekaitse Selts Kooli tn 1, 69402 Abja-Paluoja

Abja-Paluoja Mulgimaa Elu Edendamise Selts Lille tn 1, 69403 Abja-Paluoja

Abja-Vanamõisa Selts Abja-Vanamõisa küla, 69406 Abja vald

Laatre Külaselts Laatre küla 69305 Abja vald

Ojapera Külaselts Sarja küla, 69407 Abja vald

Penuja Külaarendamise Selts Penuja küla, 69201 Abja vald

Kamara Külaselts Kamara küla, 69304 Abja vald