AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

ABJA VALLA ÜLDPLANEERINGU KSH PROGRAMM


Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

Abja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust arutelust osavõtjate nimekiri

Abja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku arutelu protokoll

Abja valla üldplaneeringu KSH aruanne 2008