AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
P騖VAKESKUS
徟ILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
J闡TMEK鯧TLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEV悾LUS
S徟RUSVALD
PILDIGALERII
TEABEN悰E
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
軩DPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

HAJAASUSTUSE PROGRAMM


HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2018 aasta TAOTLUSTE ESITAMINE ALGAB 9. APRILLIl  


Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 9. aprill 2018 ning taotluste esitamise t鄣taeg on 11. juuni 2018

Programmi eesm酺k on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seel踀i aidata kaasa elanike arvu psimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonissteemide ja juurdep鳵suteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektriv鰎guga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrissteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda fsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri j酺gi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu s鯷mimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist hele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa. Omafinantseering peab kokku moodustama v鄣emalt kolmandiku projekti kuludest.

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

Taotlus koos vajalike lisadega esitada hiljemalt 11.06.2018 allkirjastatuna paberil v鬑 digitaalselt allkirjastatuna Mulgi vallavalitsusele P酺nu mnt 30, Abja-Paluoja v鬑 mulgi@mulgivald.ee

V鬑malus esitada ka Mulgi valla OMA ELAMISPIIRKONNAS:

Halliste piirkond, Leerimaja, Kulla kla v鬑 anneli@mulgivald.ee;

Abja piirkond, P酺nu mnt 30, Abja-Paluoja v鬑 arvi@mulgivald.ee;

Karksi piirkond, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia v鬑 karksi@mulgivald.ee.

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

Hajaasustuse  programm 2018, https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007

Taotlusdokumendid, http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub n鰔 ksida: Arvi Meidla telefon 4354793, e-post arvi@mulgivald.ee v鬑 Anneli P鄟sing  telefon 4363185, e-post anneli@mulgivald.ee.