AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

HANKED

Hanke nimetus: Abja Gümnaasiumi uue spordisaali ehitustööd
Viitenumber: 129920
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihthange
Teostamise aeg: 28.12.2011-30.03.2012
Maksumus: 145 259,90 EUR 
Seisund: teostatud

Hanke nimetus: Abja Gümnaasiumi uue spordisaali sportpõranda ja jooksuradade ehitus
Viitenumber: 129897
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihthange
Teostamise aeg: 15.12.2011-19.04.2012
Maksumus: 90 796,89 EUR 
Seisund:
teostatud

Hanke nimetus: Laenu võtmine investeerimistegevuseks
Viitenumber:
130385
Hankeliik: teenused
Menetluse liik: avatud hankemenetlus
Teostamise aeg: 31.01.2012 - 05.02.2022
Maksumus: 419 000 EUR 
Seisund: täitmisel

Hanke nimetus: Joogivee kvaliteedi parandamine Kamara puurkaevus
Viitenumber: 121646
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 15.12.2010-29.07.2011
Maksumus: 60010 EUR (938952.- krooni)
Seisund: teostatud

Hanke nimetus: Abja Gümnaasiumi tööõpetuskorpuse ja spordikompleksi projekteerimis-ehitustööd
Viitenumber:
117371
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
Teostamise aeg: 13.05.2010-25.08.2010
Maksumus: 17 416 002.-
Seisund: teostatud

Hanke nimetus: Abja valla eakate päevakeskuse renoveerimine
Viitenumber:
113341
Hankeliik: ehitustööd
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 18.06.2009-28.09.2009
Maksumus: 580 626.-
Seisund: teostatud

Hanke nimetus: Abja valla Noortekeskuse väljaehitamine
Viitenumber:
111364
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 02.02.2009-28.09.2009
Maksumus: 2 700 540.-
Seisund: teostatud

Hanke nimetus: Abja Gümnaasiumi tööõpetuskorpuse ja spordikompleksi projekteerimis-ehitustööd
Viitenumber: 109864
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
Teostamise aeg: 07.04.2009-31.08.2010
Maksumus: 18 321 792.-
Seisund: lõpetatud


Hanke nimetus: Abja-Paluoja linna paisjärve saneerimine, II etapp
Viitenumber: 109113
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 08.10.2008-01.09.2009
Maksumus: 2 885 679.-
Seisund: teostatud


Hanke nimetus: Katlamaja üleviimine bioküttele
Viitenumber: 107775
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 31.07.2008-30.11.2008
Maksumus: 384 999.-
Seisund: teostatud


Hanke nimetus: Joogivee kvaliteedi parandamine Abja-Paluoja puurkaev-pumplas
Viitenumber: 106225
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 29.04.2008-31.10.2008
Maksumus: 811 840.-
Seisund: teostatud


Hanke nimetus: Abja-Paluoja biopuhasti rekonstrueerimine
Viitenumber: 102206
Hankeliik: ehitus
Menetluse liik: lihtmenetlus
Teostamise aeg: 07.08.2007-30.05.2008
Maksumus: 1 204 552.-
Seisund: teostatud