AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

KORRAKAITSE

Abja valla piirkonnapolitseinik komissar TAIVO VÄSTRIK
vastuvõtt Abja vallamajas neljapäeviti kell 15.00-16.00
telefon 517 2059
e-post: taivo.vastrik[ät]politsei.ee

Teeninduspiirkond: Abja vald, Karksi vald, Halliste vald, Kõpu vald ja Mõisaküla linn


Kõikide piirkonnakonstaablite kontaktandmed:
www.politsei.ee/et/kontakt/konstaablijaoskondade-kontaktid.dot

Politsei koduleht: http://www.politsei.ee/110

POLITSEI LÜHINUMBER 110

LIIKLUSLIIN 14 900 (liiklusliin kuuleb ja kuulab murelikke teatajaid, keda häirivad kihutajad, joobnu­na rooli tükkijad, liiga uljad rollerijuhid ja teised enese ning kaasinimeste ohustajad)

OHVRIABI 434 0343 (neile, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks)