AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
Sümboolika
Ajalugu
Vajalikud telefoninumbrid
Külad
In English
Rahvastik
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Rahvastik

Abja vallas elab 01.01.2016.a. seisuga 2197 inimest, sellest 1156 inimest elab Abja-Paluoja linnas.


Elanike arv Abja-Paluoja linnas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Abja-Paluoja

1291

1241

1212

1202

1180

1156Elanike arv külades

Küla

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Abjaku

91

85

85

82

81

76

73

72

76

Abja-Vanamõisa

103

104

95

96

95

80

67

68

70

Atika

75

75

74

70

71

62

58

58

58

Kamara

264

256

238

243

234

220

223

210

204

Laatre

45

46

45

48

45

46

49

50

48

Lasari

47

49

49

45

40

39

36

30

31

Penuja

79

77

75

73

73

69

66

64

56

Põlde

175

168

169

164

157

159

147

139

142

Raamatu

14

14

14

14

15

13

15

14

14

Räägu

67

66

64

68

64

61

59

55

54

Saate

19

19

18

16

15

19

21

17

17

Sarja

47

47

45

38

35

35

34

32

31

Umbsoo

29

34

36

36

32

31

26

29

29

Veelikse

113

108

108

106

106

112

116

117

113

Veskimäe

105

100

99

101

108

105

96

90

90

valla täpsusega

6

6

7

8

Kokku

1273

1248

1214

1200

1184

1133

1092

1052

2197