AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2013
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

KOV VALIMISED 2013

Abja valla valimiskomisjon asukoht:
Abja Vallavalitsuses kabinet 14 aadressil Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Abja
vald Viljandimaa 69403.

Abja valla valimiskomisjoni kontakttelefon: 4354788

 

Abja valla valimiskomisjon 

Valla valimiskomisjoni protokollid

Protokoll nr 1, 07.08.2013
Protokoll nr 2, 23.08.2013
Protokoll nr 3, 06.09.2013
Protokoll nr 4, 12.09.2013
Protokoll nr 5, 04.10.2013
Protokoll nr 6, 25.10.2013
Protokoll nr 7, 25.10.2013
Protokoll nr 8, 30.10.2013
Protokoll nr 9, 31.10.2013
Protokoll nr 10, 17.04.2015

Valla valimiskomisjoni otsused

Otsus nr 1, 23.08.2013
Otsus nr 2, 06.09.2013
Otsus nr 3, 12.09.2013 Kandidaadid
Otsus nr 4, 04.10.2013
Otsus nr 5, 25.10.2013
Otsus nr 6, 25.10.2013
Otsus nr 7, 25.10.2013
Otsus nr 8, 25.10.2013
Otsus nr 9, 30.10.2013
Otsus nr 10, 31.10.2013
Otsus nr 11, 17.04.2015
Otsus nr 12, 17.04.2015

Valimistega seotud dokumendid ja informatsioon
asuvad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/