AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Dokumendiregister ja kasutusjuhend

Abja Vallavalitsuse dokumendiregister kuni 31.12.2015

Abja Vallavalitsuse dokumendiregister alates 01.01.2016

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Abja Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Käesolevas dokumendiregistri avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates 01.01.2009 a. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Dokumendid on avalikus vaates jagatud teemade ehk funktsioonide kaupa. Dokumentide nimekiri on sorteeritud dokumendi registreerimise kuupäeva alusel (uuemad eespool) ning jagatud lehekülgedeks.  Dokumendi andmetel klõpsates avaneb detailsem vaade sellele. 

Kui otsite kindlat dokumenti, kasutage selleks dokumendi otsingut, sisestage teile teadaolevad andmed otsitava dokumendi kohta ning klõpsake nupul Otsi. Kui otsing ei andnud tulemusi, siis proovige esmalt kasutada muid otsingutunnuseid. Kui otsitavat dokumenti ei leia, saab esitada vallavalitsusse teabenõue.