AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

RIIGIKOGU VALIMISED 2015

Valimispäeval hääletamine


Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille
valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna
asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehelt.

Valimispäeval saab hääletada ainult <http://www.vvk.ee/index.php?id=11044>
valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda
<http://www.vvk.ee/index.php?id=11043> hääletamist kodus.


Valimisjaoskonnad Abja vallas määrus nr 3, 21.05.2013

Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine
Abja Vallavolikogu 22.01.2015 otsus nr 55

 

Jaoskonnakomisjon nr 1 (asukoht Abja Kultuurimaja) kontakttelefon 58845625,
jaoskonna komisjon nr 2 (asukoht Kamara Külamaja Kamara küla) kontakttelefon
58845626.

Viljandi Maakonna Valimiskomisjon 
Vabaduse plats 2
71020 Viljandi

Telefon: 433 0402
Faks: 433 0404
E-post: kyllike.kytt[ät]viljandi.maavalitsus.ee

Valimistega seotud dokumendid ja informatsioon
asuvad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/