AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu komisjonid

Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud


eelarve- ja majanduskomisjon

esimees Kati Kuusk, aseesimees Taimo Tugi,

liikmed

Andre Aavastik

Juta Jalakas

Merju-Mai Leiaru

Sigrid Ruben

Jüri Patune

Maimu Paumere

Peeter Uisk


keskkonna- ja heakorrakomisjon

esimees Rein Tarkus, aseesimees Taimo Tugi

liikmed

Harri Ellermaa

Richard Liivak

Piret Koppelman

Rein Mägi

Viktor Siigur

Tarmo Simson

Urmas Suurpuu 


sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

esimees Mari Saarela, aseesimees Eneli Põder

liikmed

Grete Kangro

Tea Kartau

Ade Laande

Anne Ladva

Sigrit Saar

Urve Tehver

Inga Tiirats  


haridus- ja noorsootöökomisjon

esimees Taevo Viitas, aseesimees Siret Vene

liikmed

Piret Koorep

Ingrid Kõiv

Margus Lukka

Reet Paju

Arne Putnik

Katrin Tambet

Jorma Õigus


kultuurikomisjon

esimees Eveli Allik

liikmed

Kai Kannistu

Marju Mäger

Ürjo Mälksoo

Evi Oissar

Laine Pedaja

Margus Põldsepp

Lauri Sepp

Deily Tatar

 

spordikomisjon

esimees Imre Jugomäe, aseesimees Leo Liiber

liikmed

Kerti Einstein

Udo Jakobson

Fred Karu

Arne Lohu

Andi Sõmmer

Taimo Tugi

Kaupo Välba