AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SIIN ON MEIE PILDID

 

Mulgi Vallavolikogu II istung 02.11.2017 (L.Sepp)
Mulgi Vallavolikogu I istung 25.10.2017 (L.Sepp)
Mulgi valla koalitsioonilepingu sõlmimine
1. klassi astujad klassijuhataja ja direktoriga (L.Sepp)
1. september Abja Gümnaasiumis (L.Sepp)
Laste Vabariik Abja-Paluojal (L.Sepp)
1. klassi minejad vallavanema vastuvõtul (L.Sepp)
Jüriöö jooks 2017 (L.Sepp)
Eesti Vabariik 99. Pidulik aktus Abja kultuurimajas (L.Sepp)
Minister Abja Vallavalitsuses
album: Pildid 2018   Pildid 2017   Pildid 2016   Pildid 2015   Pildid 2014   Pildid 2013   Pildid 2012   Pildid 2011   Pildid 2010   Pildid 2009   Pildid 2008   Pildid 2007   Pildid 2006